22/01/21

Sa prima Procura chi faeddat in sardu est in Aristanis

Si podet faeddare e iscrìere in sardu finas in una Procura de sa Repùblica? Emmo, b'at una lege chi lu permitit (sa lege 482/1999), ma finas a como peruna Procura aiat pensadu a abèrrere un'isportellu linguìsticu.

L'at fatu in custas dies, prima in Itàlia, sa Procura de Aristanis chi pro more de su progetu intituladu "Sa lege est aguale pro totus", finantziadu dae sa Presidèntzia de su Cussìgiu de sos Ministros, permitit a sos tzitadinos de impreare su sardu in sos ufìtzios giuditziàrios e permitit finas a magistrados e òrganos de Politzia giuditziària de tènnere unu consulente e un'intèrprete cando òperant in logos in ue si faeddat in sardu.

S'ufìtziu est collocadu in su segundu pranu de su palatzu de Giustìtzia (a manu manca) e retzit su pùblicu tres bortas a sa chida (lunis, mèrcuris e chenàbura) dae sas 11,30 a sa una e mesa (13,30).

Chie tenet bisòngiu de s'operadore lu podet cuntatare telefonende a su nùmeru 0783-792399 o mandende una e-mail a s'indiritzu isportellu.linguisticu.procura.oristano@giustizia.it.

Abbàida su servìtziu de Videolina

Leghe sa nova Ansa

(GF.P.)

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.